Odlaganje datuma venčanja ove godine postalo je česta pojava. 2020 – ta godina, definitivno, je drugačija od svih. Svet se suočio sa nepoznatom bolešću koja se neverovatnom brzinom proširila. Pandemija korona virusa