Slikanje u venčanicama – Da ili ne? Pitanje koje iznova dovodi do brojnih polemika kako među devojakama, tako i na društvenim mrežama i internet forumima. Od trena kada je na vašoj…